Vedení škol

Jako ředitele a ředitelky škol vás prosíme o následující dva kroky

1/ Vyplnění dotazníku

Tento dotazník je pouze pro ředitele/ředitelky škol.

DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE/ŘEDITELKY ŠKOL

 

2/ Sestavení SWOT analýzy vaší školy v celém týmu vedení školy

Za celé vedení školy (ředitel/ka, zástupci + jakékoliv další osoby dle vašeho uvážení) vás prosíme o zpracování klasické SWOT analýzy v „papírové“ podobě – tedy sepište si silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, které vidíte jako relevantní pro vaši školu.
Následně vyberte u každé kolonky 5 nejdůležitějších témat a ty přepište do elektronické podoby pomocí odkazu níže. Tedy do elektronické podoby přepište 5 silných stránek, 5 slabých stránek, 5 příležitostí a 5 hrozeb – které jste ve vaši skupině vyhodnotili jako nejdůležitější.
ZADÁVÁNÍ VÝSTUPŮ PRO VEDENÍ ŠKOL

 

Sekce pro ředitele škol (neveřejná)