Mateřské školy

Prosíme vás o spolupráci na akci SWOT analýza mateřských škol Prahy 5. Základem celé akce je dotazníkové šetření, které bude probíhat od 9.3.2020 do 5.4.2020.

Do šetření budou zapojeny následující skupiny: rodiče (zákonní zástupci) dětí,  učitelé a další pedagogičtí pracovníci, nepedagogičtí pracovníci, vedení MŠ, zástupci zřizovatele.

Výstupy z dotazníků budou použity k sestavení SWOT analýz jednotlivých MŠ a následně i k vytvoření plánů rozvoje jednotlivých MŠ i celkově školství na Praze 5. Děkujeme za spolupráci!

Informace pro rodiče

Prosíme vás o vyplnění online dotazníku:
DOTAZNÍK PRO RODIČE

Informace pro učitele a další pedagogické pracovníky

Prosíme vás o vyplnění online dotazníku (ke vstupu je potřeba heslo, které se dozvíte od vedení MŠ):
DOTAZNÍK PRO UČITELE A DALŠÍ PEDAGOGY

VÝSTUPY SKUPINOVÉ PRÁCE (UČITELÉ A DALŠÍ PEDAGOGOVÉ)

Informace pro nepedagogické pracovníky

Prosíme vás o vyplnění online dotazníku (ke vstupu je potřeba heslo, které se dozvíte od vedení MŠ):
DOTAZNÍK PRO NEPEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Informace pro vedení MŠ

Prosíme vás o vyplnění online dotazníku (ke vstupu je potřeba heslo, které vám bylo zasláno emailem):
FORMULÁŘ PRO VEDENÍ MŠ
Informace o počtu vyplněných dotazníků

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se obraťte na: