Základní informace


Městská část Praha 5 se jako zřizovatel škol se společně s řediteli škol rozhodli zrealizovat tvorbu SWOT analýz na všech základních i mateřských školách na Praze 5.
SWOT analýza slouží především k identifikaci silných a slabých stránek – a také příležitostí a možných hrozeb.
Školy tak získají zajímavé informace, které vedení jednotlivých škol pomohou při plánování dalšího rozvoje škol. Městská část získá celkový přehled o školách na Praze 5 – což je nezbytné pro tvorbu celkové strategie a koncepce rozvoje školství na další roky.
Prosíme vás tímto o spolupráci a děkujeme předem za váš čas tomuto věnovaný. Je to pro nás i pro jednotlivé školy opravdu důležité a bez vaší pomoci se neobejdeme.
Více informací o tom, co je SWOT analýza

JAK TO BUDE PROBÍHAT


Základem celé akce bude elektronické dotazníkové šetření. Dotazníky jsou vytvořeny v několika verzích (pro učitele, pro rodiče, pro vedení škol atd.).
Dotazníky jsou k dispozici od začátku května do konce června na těchto stránkách – viz odkazy nahoře v menu.
Během prázdnin pak budou probíhat analytické práce a zpracování výsledků.
Na podzim budou výstupy zveřejněny, diskutovány a bude pokračovat práce na tvorbě dlouhodobých plánů jednotlivých škol a také práce na celkové strategii pro oblast školství na Praze 5.
V této první fázi se bude akce týkat jen základních škol, druhá fáze se zapojením mateřských škol proběhne na začátku roku 2020.
Více informací o tom, jak bude akce probíhat