Nepedagogičtí pracovníci škol


Jako nepedagogičtí pracovníci budete zapojeni vyplněním následujícého dotazníku,  o jehož samostatné vyplnění vás tímto prosíme.
DOTAZNÍK PRO NEPEDAGOGY