Co, proč a jak

 

SWOT je zkratkou pro vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí organizace.
SWOT analýza se řadí mezi základní metody strategické analýzy, která významně pomáhá při stanovení vize  a plánu dalšího rozvoje organizace.
SWOT analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu organizace (vnitřní prostředí) a současné situace okolí organizace (vnější prostředí).
Ve vnitřním prostředí jsou identifikovány silné a slabé stránky.
Vnější prostředí jsou oblasti, které organizace sama nemůže ovlivnit – existují nezávisle na organizaci a jejím působení (např. z oblasti politické, ekonomické, sociální, technologické či legislativní).

JAK SWOT ANALÝZY ŠKOL PRAHY 5 VZNIKNOU?


Základem bude elektronické dotazníkové šetření. Dotazníky jsou vytvořeny pro každou skupinu zvlášť,  některé dotazníky budou individuální (tj. každý vyplní dotazník sám za sebe), některé budou „skupinové“ (tj. dotazník bude vyplňovaný ve více lidech najednou).
Bližší informace k postupu pro jednotlivé skupiny a vstupy do dotazníků pro jednotlivé skupiny jsou zde:

Dotazníky jsou k dispozici od začáku do konce června 2019.
Všechny dotazníky jsou anonymní.

A CO BUDE DÁL?


Analýza SWOT má smysl pouze v případě, že se z ní získané výsledky budou dále využívat.
Výstupy SWOT analýzy budou sloužit především vedení jednotlivých škol pro zpracování dlouhodobých plánů (během podzimu 2019) a také zřizovateli pro sestavení dlouhodobé strategie rozvoje školství na Praze 5.
Cílem akce v žádném případě není hodnocení škol ve smyslu jejich vzájemného srovnávání nebo třídění na školy „lepší“ a „horší“, žádné takové výstupu nelze pomocí SWOT analýzy získat.